Подробнее на сайте: https://pc-room.ruhttps://newshead.ru https://newsexplore.ruhttps://leadingnews.ruhttps://estascredit.ru https://news101.ruhttps://priornews.ruGo to top of page https://ultimnews.ruhttps://automobyle.ruhttps://flarenews.ruhttps://holdnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://maincredit.ruGo to top of pagehttps://topallnews.ru

Rektyfikacja

 

Rektyfikacja budynku - proces mający na celu przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego (pierwotnego). Prace polegają na wyprostowaniu bryły budynku i uzyskaniu pionowości ścian oraz poziomości stropów.

 

Metody rektyfikacji budynków:

  • usuwanie gruntu spod wyżej położonej części budynku,
  • podnoszenie niżej położonej części budynku.

        

budynek przed rektyfikacją

                    

budynek po rektyfikacji

 

Więcej o rektyfikacji:

Dlaczego prostowanie?

Technologia rektyfikacji

Wybrane problemy prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu

 

Przykładowe realizacje