Kościół w Bytomiu

Opis realizacji:

Proces rektyfikacji odbył się po uprzednim zabezpieczeniu konstrukcji poprzez wykonanie stalowego wieńca, a także wzmocnienia ceglanych sklepień materiałami z włókien węglowych. Z uwagi na prowadzenie prac w poziomie murów fundamentowych i braku podpiwniczenia, konieczne było wykonanie wykopu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku kościoła. Po wyprostowaniu obiektu, mury przyziemia zostały dodatkowo wzmocnione żelbetowymi poszerzeniami. Po zakończeniu robót rektyfikacyjnych przystąpiono do prac remontowych i konserwatorskich.

Wychylenie od pionu: 30mm/m

Powierzchnia zabudowy: 295m2