Подробнее на сайте: https://houseconstruct.ruhttps://thehousebuilder.ru https://primohouse.ruGo to top of pagehttps://econedvijimosti.ru
https://sdelaisvoidom.ru
https://samsdelairemont.ruhttps://fullconstruct.ruhttps://dohomebuild.ru https://inedvijimosti.ruhttps://buildthehouse.ruhttps://daoconstruct.ruhttps://buildbighouse.ruhttps://currenthouse.ruhttp://repair-yourself.ruhttps://zedconstruct.ru

Dlaczego prostowanie budynku ?

 

Zdarza się, że właścicielom wychylonych z pionu budynków proponuje się usunięcie uciążliwości użytkowania przez tak zwane poziomowanie podłóg. Polega ono na doprowadzeniu do poziomu posadzek przez ich nadbetonowanie lub wykonanie nowej, drewnianej podłogi. Zabieg ten jest zwykle tańszy niż prostowanie budynku, stąd może wydawać się atrakcyjną propozycją zarówno dla wyrządzającego szkodę (przedsiębiorstwo górnicze) jak i właściciela. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa mniejszy koszt naprawy jest zawsze pożądany. Z kolei właściciel może wyjść z założenia, że warto część kwoty uzyskanej z odszkodowania przeznaczyć na tańsze poziomowanie podłóg, a resztę zainwestować chociażby w podniesienie standardu budynku. Tymczasem nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie wskazuje, że jest to rozwiązanie nieopłacalne dla właściciela wychylonego budynku i fatalne w skutkach dla samego obiektu.

Budynek z wypoziomowanymi podłogami jest obiektem, w którym elementy konstrukcyjne oraz większość instalacji i wyposażenia jest w dalszym ciągu wychylona. Wychylone są ściany, do których nie można dosunąć mebli, występują liczne problemy z użytkowaniem instalacji, wysokość położenia parapetów względem posadzki jest zaniżona (rys. 1), a we wnętrzu pojawiają się stopnie. Wartość budynku, w którym poziomowano podłogi, odpowiada zatem wartości obiektu wychylonego. Przywołajmy tu dane z literatury, które wskazują, że spadek wartości odtworzeniowej budynku wychylonego 50 mm/m wynosi od 25% aż do 70% (rys. 2). Zatem ewentualna sprzedaż, za racjonalną kwotę, budynku z wypoziomowanymi podłogami jest już nierealna. Prostowanie obiektu, w którym uprzednio poziomowano podłogi, jest również praktycznie niewykonalne. Wynika to z przeprowadzonych zmian oraz kosztów poniesionych w związku z poziomowaniem podłóg. Bieżące remonty w budynku także okazują się niemożliwe. Jak bowiem przeprowadzić wymianę okien w takim budynku? Montować je w taki sposób, aby komponowały się z prostą podłogą, czy też mają pasować do wychylonych ścian, parapetów i nadproży? W naszej praktyce często stykamy się z użytkownikami takich budynków, którzy sami siebie określili mianem „nabitych w poziomowanie podłóg”.
 

                                     

Znamy przykłady budynków, w tym zabytkowych, których właściciele za uzyskane z kopalni odszkodowanie zdecydowali się na poziomowanie podłóg. Za resztę uzyskanych pieniędzy planowali odnowić obiekty i prowadzić w nich działalność. Po doprowadzeniu remontów do pewnego poziomu prace zostały wstrzymane ze względów, o których pisaliśmy wyżej. Tym samym los budynków został przypieczętowany. Kiedyś atrakcyjne obiekty dzisiaj są opuszczone i niszczeją. Poziomowanie podłóg śmiało nazywamy barbarzyństwem, jest to bowiem początek końca budynku.

Proponowana przez nas metoda prostowania zapewnia przywrócenie pełnej funkcjonalności Państwa budynku. Jednocześnie gwarantuje zachowanie, lub podniesienie jego wartości rynkowej, co pozwala na swobodnie dysponowanie nieruchomością w przyszłości. Sam proces prostowania i związany z nim remont, dzięki wypracowanej przez nas technologii, jest krótki i nieuciążliwy.
 

                                                         

 

Zapraszamy do współpracy przy rzeczywistym rozwiązywaniu problemu Państwa budynku przez prostowanie obiektu jako całości.